fbpx

Jak rozmawiać z dzieckiem

27 września 2023
Posted in News
27 września 2023 Redakcja

Jak rozmawiać z dzieckiem

O tym, w jaki sposób komunikować się z dzieckiem w przypadku podejrzenia uzależnienia od Internetu rozmawiamy z Renatą Idzik, psychologiem o specjalności klinicznej.

Jakie pytania zadać dziecku, aby zrozumieć jego stosunek do Internetu i zidentyfikować ewentualne problemy?

Podczas rozmowy z dzieckiem, należy przede wszystkim stosować pytania otwarte, które będą stwarzały przestrzeń do wypowiedzi dla dziecka i poznania jego stanowiska. Możemy zadać pytanie o powody, dla których spędza tak dużo czasu w Internecie, jakie aktywności najczęściej wybiera. Słuchajmy uważnie odpowiedzi dziecka na zadawane pytania, nie przerywając, nie osądzając i nie komentując.  Dajmy dziecku odczuć jak bardzo jest dla nas ważne, a zadawane pytania wynikają z troski o nie.

Jak unikać oskarżeń i konfrontacji podczas rozmowy z dzieckiem?

W sytuacji nadmiernego korzystania z Internetu czy też podejrzenia o uzależnienie rozmowa nie jest łatwa dla żadnej ze stron. Aby uniknąć oskarżeń i nieprzyjemnych emocji warto zastosować kilka zasad w czasie rozmowy. Po pierwsze pamiętajmy nie zaczynajmy rozmowy od zwrotu „musimy porozmawiać” – to może prowadzić do negatywnych skojarzeń i budzić podejrzliwość. W trakcie rozmowy należy unikać podnoszenia głosu, krzyku, zamiast tego cierpliwie tłumacząc podawajmy rzeczowe argumenty. Unikajmy takich słów jak „musisz”, „trzeba”, „nie rób”, zamiast nich przedstawiajmy alternatywy i propozycje. Unikajmy osądzania i krytykowania, starajmy się zrozumieć perspektywę dziecka oraz podejść do niego z szacunkiem i empatią. Należy także uważać, aby zadawane pytania nie sprawiały wrażenia przesłuchania. Starajmy się zrozumieć dziecko, które też ma swoje racje i przekonania. Jeśli my uważnie wysłuchamy dziecko, ono wysłucha też nas.

Jak zapanować nad emocjami, zachować spokój i okazać zrozumienie?

Odpowiednie przygotowanie do rozmowy może znacznie zmniejszyć nasze obawy i poziom stresu w trakcie jej trwania. Warto wcześniej uporządkować myśli i uczucia, co pozwoli lepiej zrozumieć nasze cele i motywacje, ale również udzielić sobie samemu odpowiedzi na pytanie: co chcę osiągnąć w rozmowie z dzieckiem? jakie mogę napotkać bariery? co może stanowić dla mnie trudność? Warto także zwrócić uwagę, aby rozmowa odbywała się dogodnym zarówno dla nas, jak i dla dziecka momencie, nie rozpoczynajmy rozmowy pomiędzy naszymi aktywnościami. Postarajmy się wyeliminować wszelkie czynniki rozpraszające, aby podkreślić, że rozmowa z dzieckiem jest dla nas priorytetem. W trakcie rozmowy uważnie słuchajmy, odwołujmy się do faktów, starajmy się zrozumieć perspektywę dziecka, jego potrzeby.

W jaki sposób utrzymać otwartą i zaufaną relację z dzieckiem, aby czuło się swobodnie?

Przede wszystkim, konieczne jest stworzenie poczucia bezpieczeństwa dla dziecka. Ważne jest to, aby wiedziało, że może liczyć na wsparcie niezależnie od sytuacji i tego co powie, a także aktywne słuchanie i okazywanie zrozumienia dla uczuć i potrzeb dziecka. Warto także zadbać o to, aby rozmowa angażowała obie strony. Dajmy dziecku przestrzeń do wyrażania swoich myśli oraz emocji, a także zachęcajmy je do dzielenia się swoimi przeżyciami. Dzięki temu dziecko będzie miało poczucie, że jest wysłuchane i docenione, co wpłynie na wzrost zaufania do rodzica. W budowaniu pozytywnej, otwartej i opartej na zaufaniu komunikacji z dzieckiem może pomóc również wspólne poszukiwanie rozwiązań. Dzięki temu dziecko nauczy się, że nawet trudną, problemową sytuację można rozwiązywać w sposób konstruktywny.

Jakie są pozytywne sposoby wsparcia dziecka w odzyskiwaniu zdrowego stosunku do Internetu? Jakie działania rodziców mogą pomóc?

Na początek należy ustalić wspólnie z dzieckiem zasady korzystania z Internetu w tym m.in. czas spędzania czasu w sieci, z młodszymi dziećmi warto ustalić z jakich portali, stron czy też gier dziecko może korzystać, a jakich powinno unikać. Należy wspierać i rozwijać zainteresowania dziecka, stwarzać możliwości spróbowania kilku aktywności poza siecią, aby mogło odnaleźć, to co najbardziej je interesuje i realizować swoje pasje. Pozwoli to nie tylko na stworzenie alternatywy dla aktywności w sieci, ale jednocześnie będzie stwarzało możliwość poszerzenia kręgu znajomych, nawiązania nowych relacji, a także zdobywania nowych umiejętności. Możemy wspierać dziecko w dbaniu o jego relacje z rówieśnikami poza siecią, organizując dzieciom wspólny czas.  Niezwykle ważne jest abyśmy dbali o relacje z dzieckiem, spędzając wspólnie czas, rozmawiając, uważnie słuchając tego co ma do powiedzenia. Ustalmy taki ,,specjalny’’ czas np. wspólny posiłek, podczas którego wszyscy członkowie rodziny będą mogli opowiedzieć o swoich przeżyciach, wprowadźmy zasadę, że w czasie takiego spotkania nie korzystamy z telefonów. Bądźmy dla dziecka dobrym przykładem do naśladowania.

Skip to content