fbpx

ZAREAGUJ

Sekret zapewnienia dzieciom zdrowych relacji z Internetem i grami wideo (tak, istnieje coś takiego jak zdrowe relacje z Internetem i grami wideo) nie polega na całkowitym zakazie. Możesz pomóc dzieciom nauczyć się grać i poruszać po świecie online w sposób odpowiedzialny.

Dostęp tak, ale z głową

Mając wiedzę o higienicznym używaniu nowych technologii możemy wcześnie reagować na niepokojące objawy. Jeśli smartfon towarzyszy dziecku na każdym kroku i staje się dla niego niezbędny przy codziennych czynnościach, potrzebna jest pilna reakcja i zmiana nawyków.

Wielu rodziców oferuje dziecku telefon jako odpowiedź na nudę, płacz i marudzenie lub pozwala na korzystanie z urządzeń mobilnych, kiedy sami nie mają energii na zajęcie się dzieckiem i potrzebują odpoczynku lub nie mają innego pomysłu na wspólną aktywność. Jeśli zaobserwujesz takie zachowania u siebie, przygotuj z wyprzedzeniem inne pomysły i zadbaj o to, aby dziecko znało wartościowe i kreatywne sposoby spędzania czasu online.

Jeśli jako rodzice decydujemy, aby dziecko miało dostęp do cyfrowych narzędzi ważne jest, aby czas spędzany w Internecie był wartościowy oraz dostosowany do wieku dziecka. Najmłodszym dzieciom należy zawsze towarzyszyć podczas korzystania z urządzeń ekranowych i zachować uważność na to jak odbierają i reagują na treści. Dziecko powinno mieć także możliwość omówienia z rodzicem tego, co obejrzało, jeśli wyraża taką potrzebę. Nie bez znaczenia jest również moment dnia, w którym udostępniamy dzieciom ekrany – nigdy nie powinno się to odbywać bezpośrednio przed spaniem, w trakcie jedzenia czy czynności związanych z higieną osobistą.

Aby urządzenia mobilne nie stały się przedmiotem domowej walki nie powinny być przedmiotem nagród i kar – korzystanie z nich powinno mieć jasno założony cel, zakres i czas dostępu. Czas ekranowy związany z rozrywką dziecko powinno rozpoczynać dopiero po wywiązaniu się ze swoich codziennych zadań.

Domowy kodeks korzystania z mediów cyfrowych

Wprowadzanie trwałych nawyków musi obejmować wewnętrzną motywację i przekazywanie odpowiedzialności dzieciom. Wspólne tworzenie rodzinnych zasad daje dzieciom możliwość wypowiedzenia własnego zdania i jest ważnym sygnałem szanowania ich potrzeb.

1. Przedyskutuj pomysł

Bliscy powinni mieć pełną zgodność i wizję celu stworzenia domowego kodeksu korzystania z mediów cyfrowych. Wypracowanych zasad muszą przestrzegać zarówno rodzice, jak i dziadkowie czy opiekunowie dzieci.

2. Wspólna praca

Zasady ustalone w ramach domowego kodeksu powinny być efektem wspólnej pracy z dzieckiem. Jeśli dziecko będzie miało poczucie wpływu na ustalenia, jest znacznie większe prawdopodobieństwo, że będzie ich przestrzegało w przyszłości.

3. Rola lidera

Podczas tworzenia kodeksu wsłuchuj się w oczekiwania i pomysły swojego dziecka, nie neguj ich, nie mów, że są złe. W punktach spornych proponuj ewentualnie zmiany i swoje korekty do pomysłów dziecka.

4. Pozytywny przekaz

Zasady nie powinny być spisywane w formie zakazów ani nakazów, ale wskazówek. To pozwoli pozbyć się negatywnego kojarzenia z pracą, którą należy wykonać.

5. Wspólne przestrzeganie

Ustalone zasady powinny być przestrzegane przez wszystkich członków rodziny. Dziecko poczuje się pewne siebie, kiedy zobaczy, że wszyscy starają się podążać za wytyczonymi celami i będzie miało poczucie, że nie jest pozostawione samo sobie.

6. Konsekwencja

Zasady odpowiedzialnego korzystania mediów cyfrowych mają sens tylko wtedy, kiedy będą konsekwentnie przestrzegane.

7. Monitorowanie postępów

Analizujcie wspólnie, w jaki sposób kodeks jest przestrzegany w waszym domu. Być może będą potrzebne zmiany w spisanych zasadach.

Dobrym pomysłem jest wyznaczenie miejsca, w które są odkładane telefony czy inne urządzenia ekranowe domowników. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować świadome z nich korzystanie.

Skip to content