fbpx

Kraków wobec zagrożeń cyfrowych

18 listopada 2023 admin

Kraków wobec zagrożeń cyfrowych

W ramach kampanii społecznej #ZOBACZ #ZAPYTAJ #ZAREAGUJ realizowanej przez Gminę Kraków, zainicjowana została seria warsztatów dla rodziców uczniów klas 1-3 dotyczących profilaktyki zachowań ryzykownych w Internecie oraz praktycznych umiejętności stosowania narzędzi kontroli rodzicielskiej. 

W odpowiedzi na rosnące wyzwania cyfrowe w 40 krakowskich szkołach podstawowych prowadzone są spotkania warsztatowe dla rodziców dzieci klas 1-3. Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości opiekunów na temat wpływu, jaki cyfrowy świat może mieć na rozwój i bezpieczeństwo dzieci, profilaktyka ryzykownych zachowań w Internecie oraz dostarczenie rodzicom praktycznej wiedzy i narzędzi wspierających budowanie zdrowszych i odpowiedzialnych relacji z technologią.

Spotkania prowadzone są przez ekspertów Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie we współpracy z Fundacją Projekt PL. Program obejmuje także spotkania online i webinary na temat zabezpieczeń i aplikacji kontroli rodzicielskiej. 

Bezpieczeństwo w sieci jest kluczowe, szczególnie dla najmłodszych użytkowników. Wg. najnowszych badań niemal 9 na 10 rodziców jest zaniepokojonych kwestią bezpieczeństwa swoich dzieci w Internecie, jednocześnie gros z nich nie wie jak o nie zadbać. Chociaż świadomość rodziców na temat cyberzagrożeń rośnie, ważne jest ciągłe uaktualnianie wiedzy, aby nadążyć za szybkimi zmianami w technologii i dostarczenie rodzicom i opiekunom narzędzi, dzięki którym mogą skutecznie wspierać bezpieczny rozwój dziecimówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Kluczową rolę dorosłych w zapewnieniu wsparcia i ochronie młodych ludzi przed uzależnieniem od wirtualnego świata, podkreśla Monika Borkowska-Żebrowska, kierownik działu profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie:

 

Choć dla nas, dorosłych, cyfrowa rzeczywistość może wydawać się zagadką, dla naszych dzieci jest ona naturalnym środowiskiem. Ważne jest, abyśmy postrzegali Internet i urządzenia ekranowe nie tylko jako miejsce ryzyka, ale również możliwości rozwojowych i utrzymywania relacji. Nasze warsztaty i szkolenia w ramach kampanii #ZOBACZ #ZAPYTAJ #ZAREAGUJ mają na celu wyposażyć rodziców w wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia tego podwójnego aspektu Internetu i dostrzegania, kiedy Internet jest przestrzenią kreatywną i pozytywnie wpływa na rozwój naszych dzieci, a kiedy staje się źródłem zagrożeń. Chcemy zachęcić do dialogu z dziećmi o ich aktywnościach online, poznania ich świata i razem z nimi uczenia się, jak bezpiecznie i świadomie z niego korzystać – mówi Monika Borkowska-Żebrowska.

 

Kampania #ZOBACZ #ZAPYTAJ #ZAREAGUJ skierowana do mieszkańców gminy Kraków – rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym oraz nauczycieli, realizowana jest także w mediach społecznościowych oraz poprzez stronę zareaguj.info, która pełni rolę przestrzeni wsparcia, edukacji i uświadamiania rodziców o skali problemu. Rodzice i nauczyciele znajdą tu m.in. porady, artykuły specjalistyczne, wywiady z lekarzami oraz wykaz placówek świadczących pomoc psychologiczną i psychiatryczną na terenie Krakowa.

Skip to content